skip to Main Content

Brezplačna dostava za vsa naročila nad 50 EUR. Dostava po celem svetu!

Pogoji poslovanja

Avtorske pravice in pravice do uporabe

Pogoji poslovanja

Avtorske pravice in pravice do uporabe

Pogoji poslovanja

Avtorske pravice in pravice do uporabe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

ARRATHI d.o.o.
Žabarjeva ulica 12
1000 Ljubljana
SI-Slovenija
Matična številka: 8553092000
Davčna številka: SI17512000
E-pošta: info@myboucle.com

O podjetju:
ARRATHI d.o.o. se ukvarja s spletno prodajo CBD-izdelkov in izdelkov, ki vsebujejo CBD.

 

SPLOŠNI DEL

1. Splošni pogoji

1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji«) družbe ARRATHI d.o.o. (v nadaljevanju družba) so sestavni del vseh pogodb med družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki sodelujejo z družbo.

1.2. Določbe splošnih pogojev veljajo tudi za vse ponudbe, predračune in račune, predpogodbe, pravne izkaze in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo in stranko.

1.3. Uporaba izrazov:

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravnem razmerju z družbo, ne glede na njeno pravno obliko ali status.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobi ali uporablja blago družbe za osebne namene ali za namene zunaj svoje poklicne dejavnosti.
 • Ponudba je splošni izraz za ponudbo v različnih oblikah, predračune ali druge oblike predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba sporoči stranki.
 • Pogodba je pisni sporazum med družbo in stranko. Ponudba ali predračun, ki ga družba pošlje stranki in ga stranka sprejme ali potrdi, se prav tako šteje za pogodbo. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe se nanaša na izdelke, ki so vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe.

1.4. Teorija prenosa se uporablja za obveščanje stranke o dostavi, sklenitvi, umiku ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij. To pomeni, da je datum obvestila stranke datum, ko družba pošlje obvestilo prek komunikacijskega medija.

1.5. Družba mora stranko obvestiti po elektronski pošti, navadni pošti, telefonu ali na kakršen koli drug način, dogovorjen s stranko.

1.6. Delovni čas družbe je od 9.00 do 17.00.

2. Uporaba splošnih pogojev

2.1. Splošni pogoji so prednostni; zato v celoti nadomeščajo manjkajoča, drugačna in protislovna pogodbena določila med družbo in stranko.

2.2. Predmetni splošni pogoji nadomeščajo vse splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če je uporaba predmetnih splošnih pogojev izrecno izključena v pisni obliki s strani družbe.

2.3. Splošni pogoji poslovanja v tem dokumentu so sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in družbo. Stranka s podpisom pogodbe ali sklenitvijo drugačnega pogodbenega razmerja v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev poslovanja in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev poslovanja.

2.4. Splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletnem mestu: https://myboucle.si/pogoji-poslovanja/. Splošni pogoji poslovanja so v fizični obliki na voljo tudi na uradnem naslovu družbe.

2.5. Oddaja veljavnega naročila v spletno trgovino družbe velja za podpisano pogodbo.

2.6. Splošni pogoji poslovanja so za potrošnika zavezujoči le, če je potrošnik pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe izrecno seznanjen z njihovim obstojem.

3. Spremembe splošnih pogojev

3.1. V primeru spremembe splošnih pogojev postanejo spremembe zavezujoče za stranko na dan, ko se stranka z njimi seznani.

3.2. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami splošnih pogojev ob objavi spremembe na spletnem mestu https://myboucle.si/pogoji-poslovanja/ in po potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da se stranka strinja s spremembami splošnih pogojev.

3.3. Stranka, ki se ne strinja s spremembami splošnih pogojev, mora v dveh dneh po seznanitvi s spremembami predložiti družbi pisno izjavo o nesoglasju. Če stranka v določenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremembami splošnih pogojev, se šteje, da se strinja s spremembami.

3.4. Če stranka izjavi, da se ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji, ima družba pravico odstopiti od pogodbe.

3.5. V primeru, da bi bila katera koli določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvršljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na druge določbe pogodbe ali splošne pogoje, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se namesto neveljavne ali neizvršljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu pogodbe.

3.6. Družba in naročnik lahko izključita uporabo posameznih določb predmetnih splošnih pogojev, če te določbe niso v skladu z določbami pogodbe ali splošnim namenom pogodbe.

4. Splošne določbe

4.1. Stranka je dolžna družbo obvestiti o vseh informacijah in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravnega razmerja med stranko in družbo (sprememba prebivališča ali registriranega sedeža, sprememba lastništva ali pravne organizacijske oblike, plačilna nesposobnost itd.).

4.2. Družba zbira določene osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namen njihove obdelave in pravno podlago za obdelavo ureja Pravilnik o zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev. Stranke se lahko seznanijo z določbami Pravilnika o zasebnosti na spletnem mestu družbe https://myboucle.si/pravilnik-o-zasebnosti-in-piskotkih/.

4.3. Vse specifikacije in informacije o teži, merah, ceni, prostornini, tehničnih ali drugih informacijah, ki so vključene v kataloge, ponudbe, oglase, fotografije, cenike ali druge podobne oblike, veljajo le za informativne in niso nujno točne in zavezujoče. Ti podatki nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za družbo. Stranka se ne more zanesti na te oblike zapisov ali oglasov, lahko se zanaša le na informacije v individualizirani ponudbi ali pogodbi.

4.4. Družba si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij, opisanih v prejšnjem članku, brez predhodnega obvestila stranke, pri čemer so specifikacije in informacije zavezujoče samo, če so vsebovane v pogodbi.

4.5. Ti splošni pogoji so sestavljeni v angleškem jeziku in so v angleškem jeziku tudi interpretirani. Stranka s sprejetjem teh splošnih pogojev potrjuje, da razume angleški jezik in je kot take sprejela te splošne pogoje.

5. Cene

5.1. Cene, prikazane na spletnem mestu družbe, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

5.2. Cene so zavezujoče od trenutka, ko družba pošlje stranki e-pošto v zvezi s potrditvijo naročila. V primeru, da so informacije o ceni napačne ali se cene spremenijo med obdelavo naročila, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe.

5.3. V primeru dostave izdelka je standardna embalaža vključena v ceno izdelka. Dodatne stroške pakiranja in prevoza blaga družba dodatno zaračuna po ceni, določeni v ceniku, ali po ceni, o kateri sta se dogovorili družba in stranka.

6. Načini plačila

6.1. Družba omogoča naslednje načine plačila:

 • Plačilo prek plačilnega naloga
 • Plačilo prek aplikacije PayPal na bančni račun družbe
 • Plačilo prek kreditne kartice (Visa, MasterCard, American Express)
 • Plačilo z gotovino ob dobavi (na voljo samo za dobave v Sloveniji)

6.2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo družba uporablja ustrezna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in zaupnosti osebnih podatkov in podatkov o plačilih.

7. Izstavljanje računov

7.1. Družba stranki pošlje račun za naročeno blago v elektronski obliki dokumenta PDF na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletnem mestu družbe, s čimer stranka izrecno soglaša. Pogodba je stranki na voljo na pisno zahtevo.

7.2. Stranka je odgovorna, da pred oddajo naročila pregleda vse informacije in specifikacije naročila. Naknadni ugovori o nepravilnostih pri izdanih računih se štejejo za brezpredmetne.

8. Lastništvo 

8.1. Če v pogodbi med družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, ima družba izključno lastništvo, avtorske pravice in sorodne pravice do vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

9. Zaupne informacije

9.1. Pogodbe, ki sta jih sklenili družba in stranka, predstavljajo zaupne informacije. Vse informacije, ki jih družba zagotavlja stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovne ali finančne informacije itd., se prav tako štejejo za zaupne informacije. Stranka se zavezuje, da bo varovala zaupne podatke družbe v času trajanja pogodbenega razmerja in še 1 leto po poteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve te določbe je stranka odgovorna v skladu z veljavnim civilnim in kazenskim pravom.

10. Omejitev odgovornosti 

10.1. Lastnosti izdelka, dobavni roki ali cene se lahko spremenijo tako hitro, da družba podatkov v spletni trgovini ne prilagodi. V tem primeru bo družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

10.2. Fotografije ne zagotavljajo nobenega jamstva za lastnosti izdelka. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je treba vse fotografije jemati kot simbolične.

10.3. Družba si pridržuje pravico, da v primeru tehničnih težav ali vzdrževalnih del začasno onemogoči dostop do spletnega mesta. V primeru tehničnih težav si družba pridržuje pravico, da prekliče vsa naročila v času nastanka tehničnih težav. V takih primerih bo družba stranko nemudoma obvestila o tehničnih težavah in zagotovila navodila za nadaljnje postopke. Pred obiskom spletnega mesta družbe mora stranka na lastno odgovornost zagotoviti varnost svoje tehnične opreme za dostop do spletnega mesta in varnost uporabniških imen in gesel na spletnem mestu.

10.4. Družba si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe ali izpolnitve pogodbe v primerih, ko naročeni izdelki niso več na voljo, če se odkrije povečano tveganje za neplačilo stranke, če naročilnica ni bila pravilno predložena v skladu s splošnimi pogoji poslovanja ali če je v ceniku očitna napaka. V vseh takšnih in podobnih primerih bo stranka nemudoma obveščena o vsakem odstopu od pogodbe s strani družbe.

10.5. Družba si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, če se v skladu z veljavno zakonodajo ugotovi, da je prišlo do bistvene napake.

10.6. Potrošnik se zaveda, da družba ne zagotavlja nobene oblike zdravstvene oskrbe, zdravniškega mnenja, zdravniškega svetovanja, diagnoze ali zdravljenja in da družba na spletnem mestu ne ocenjuje potrebe po zdravniški oskrbi. Družba trži in prodaja samo prehranska dopolnila, katerih opisi so namenjeni splošnim informacijam in niso namenjeni kot nadomestilo za strokovno medicinsko svetovanje, diagnostiko ali zdravljenje. Podatkov na spletnem mestu ne smete uporabljati za diagnosticiranje ali zdravljenje zdravstvenih težav ali bolezni. Če imate kakršna koli vprašanja glede uporabe prehranskega dodatka, se vedno posvetujte z zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem, še posebej, če jemljete zdravila na recept ali menite, da bi lahko imeli določeno zdravstveno stanje. Nikoli ne zanemarite strokovnega zdravstvenega nasveta ali odlašajte z obiskom zdravnika zaradi nečesa, kar ste prebrali na spletnem mestu. Poleg tega morate pred uporabo izdelkov, kupljenih na našem spletnem mestu, skrbno prebrati vse oznake in druge informacije na embalaži izdelka. Če menite, da bi lahko imeli urgentno zdravstveno stanje, pokličite svojega zdravnika ali 112 (splošno evropsko številko za klic v sili). Zanašanje na vsebino spletnega mesta je izključno na lastno odgovornost. Zanašanje na spletno mesto, storitve in vsebino je izključno na lastno odgovornost.

11. Pritožbe in reševanje sporov

11.1. Za razlago teh pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo in stranko, se uporablja izključno zakonodaja Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse spore reševali na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego dogovora pa spor rešuje pristojno sodišče Republike Slovenije glede na kraj sedeža družbe.

11.2. Družba v skladu z zakonskimi predpisi ne priznava nobene institucije izvensodne poravnave potrošniških sporov kot pristojnih za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih potrošnik lahko začel v skladu z zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

11.3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga omogoča spletno trgovanje na območju Republike Slovenije, na svojem spletnem mestu objavlja elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo na spletu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

11.4. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem za obravnavo pritožb. Pritožbo je treba poslati na e-poštni naslov info@myboucle.com.

11.5. Družba bo potrdila prejem pritožbe in stranko obvestila o poteku in trajanju pritožbenega postopka v 5 delovnih dneh od prejema pritožbe.

12. Pravica družbe do odstopa od pogodbe

12.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima družba pravico odstopiti od pogodbe brez predhodnega obvestila stranki. V takem primeru družba vrne vse plačane zneske na bančni račun stranke.

12.2. Poleg tega ima družba pravico odstopiti od pogodbe, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali če so njena sredstva na poslovnem računu blokirana več kot 15 dni in če se stranki predlaga ali začne postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek.

12.3. Družba ima pravico odstopiti od pogodbe, če stranka ne izpolni svojih obveznosti, če stranka družbi posreduje napačne informacije, zaradi katerih je težko ali nemogoče izpolniti pogodbo, in če ne izpolni svojih obveznosti po pogodbi in splošnih pogojih. 12.4. Glede odstopa od pogodbe veljajo določbe Direktive 2011/83/EU o pravicah potrošnikov.

13. Registracija uporabnika

13.1. Možnost spletnega nakupa izdelkov ali naročila spletnih tečajev je omogočena za osebe, ki uspešno zaključijo postopek registracije na spletnem mestu podjetja www.myboucle.com in postanejo člani spletne trgovine podjetja. Za izvedbo »hitrega nakupa/naročila« predhodna registracija ni potrebna.

13.2. Ko se uporabnik registrira na spletnem mestu, pridobi naslednje podatke za dostop do spletne trgovine:

 • uporabniško ime, ki je enako kot e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel med postopkom registracije,
 • geslo za dostop.

13.3. Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku uporabniškega profila na spletnem mestu.

14. Postopek oddaje naročila

14.1. V razdelku »Izdelki« na spletnem mestu lahko uporabnik s klikom na to možnost izbere možnost »Dodaj v košarico«. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico z blagom, ki ga želi uporabnik kupiti. Ko sistem zabeleži dodan izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb nadaljuje s plačilnim postopkom ali pa se vrne na seznam izdelkov.

14.2. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz košarice, lahko klikne ikono košarice (zgornji desni kot domače strani) za dostop do dodanih izdelkov in s klikom na gumb »×« odstrani izbrani izdelek. Če želi uporabnik v nakupovalno košarico dodati nove izdelke, lahko to stori s klikom na gumb »Nadaljuj nakupovanje« in ponovi postopek iz prejšnjega člena teh splošnih pogojev.

14.3. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem uporabnika preusmeri na obrazec, ki vsebuje podatke o uporabniku. Za izvedbo naročila mora uporabnik izpolniti vsa polja, označena z rdečo zvezdico. Sistem uporabniku omogoča shranjevanje vpisanih podatkov v uporabniškem profilu za prihodnja naročila.

14.4. Uporabnik lahko izbere med zgoraj navedenimi načini plačila.

14.5. V primeru, da ima uporabnik promocijsko kodo ali kupon družbe, ga lahko uporabi tako, da ga navede v ustreznem polju ob oddaji naročila.

14.6. Uporabnik lahko za dostavo predmeta naročila izbere Pošto Slovenije ali DPD.

14.7. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri vse navedene informacije v zvezi z naročilom, saj sistem po uspešni potrditvi vseh prejšnjih faz postopka izpiše vse vnesene podatke, tako, da klikne »Nazaj«. Uporabnik potrdi naročilo s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Ko je naročilo uspešno obdelano, sistem izpiše identifikacijsko številko naročila.

14.8. Prodajna pogodba (naročilo) se shrani v elektronski obliki na strežniku družbe, kupec pa lahko prejme kopijo tako, da svojo zahtevo pošlje na elektronski naslov: info@myboucle.com. 14.9. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme sporočilo, ki potrjuje prejem naročila, na njegov e-poštni naslov.

14.10. Registrirani uporabnik lahko kadar koli dostopa do informacij o vsebini in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu.

14.11. Za preverjanje navedenih uporabniških podatkov in točnosti naročila lahko družba stopi v stik z uporabnikom prek njegove telefonske številke.

14.12. Za pravne osebe se postopek oddaje naročila razlikuje od standardnega v delu obvezne navedbe imena pravne osebe in njene davčne številke.

15. Dobavni pogoji 

15.1. Za naročila so stroški transportne embalaže vključeni v ceno izdelka, dostavo pa plača stranka po veljavnem ceniku. Družba ne dovoljuje osebnega prevzema predmeta naročila na sedežu družbe.

15.2. Stroški dostave in ocenjeni dobavni roki za izbrane države:

Država do 2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Avstrija 4,40 € 5,70 € 6,90 € D + 3
Država do 0,5 kg 0,5–1 kg 1–2 kg 2–10 kg Čas dostave
Belgija 6,30 € 6,80 € 8,45 € 11,40 € D + 4–5
Država do 2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Bolgarija 4,10 € 5,40 € 6,40 € D + 2
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg 10–15 kg 15–20 kg 20–25 kg 25–31,5 kg Čas dostave
Hrvaška 3,10 € 3,40 € 3,70 € 4,00 € 4,60 € 5,00 € 5,30 € 5,70 € D + 1
Država do 5 kg 5–10 kg Čas dostave
Češka 3,00 € 3,40 € D + 2
Država do 10 kg Čas dostave
Danska 8,45 € D + 4–5
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Estonija 6,15 € 6,35 € 6,70 € 7,70 € D + 3–4
Država do 0,25 kg 0,25–0,50 kg 0,50–0,75 kg 0,75–1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Francija 5,50 € 6,00 € 6,80 € 7,30 € 8,00 € 10,10 € 13,80 € D + 4–5
Država do 2 kg 2–10 kg Čas dostave
Nemčija 4,15 € 4,70 € D + 4–5
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Grčija 5,60 € 6,30 € 8,80 € 12,80 € D + 5–6
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Madžarska 3,30 € 3,50 € 4,00 € 4,10 € D + 2–3
Država do 10 kg Čas dostave
Irska 9,00 € D + 5–6
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Italija 4,10 € 4,10 € 6,10 € 9,90 € D + 2–3
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Latvija 6,70 € 6,80 € 7,00 € 7,40 € D + 3–4
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Litva 5,10 € 5,40 € 6,10 € 6,90 € D + 3–4
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Luksemburg 9,30 € 9,60 € 9,90 € 12,10 € D + 4–5
Država do 0,5 kg 0,5–1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Nizozemska 5,90 € 6,20 € 6,80 € 8,45 € 11,40 € D + 4–5
Država do 5 kg 5–10 kg Čas dostave
Poljska 3,30 € 3,80 € D + 2–3
Država do 5 kg 5–10 kg Čas dostave
Portugalska 5,80 € 7,45 € D + 2–3
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Romunija 3,30 € 3,50 € 4,00 € 4,90 € D + 2–3
Država do 2 kg 2–5 kg 5–10 kg 10–15 kg 15–20 kg 20–25 kg 25–30 kg 30–40 kg 40–50 kg Čas dostave
Slovenija 2,35 € 2,80 € 3,35 € 3,95 € 4,45 € 5,15 € 5,85 € 6,75 € 7,85 € D + 1
Država do 5 kg 5–10 kg 10–15 kg 15–20 kg Čas dostave
Španija 5,70 € 7,45 € 10,30 € 20,30 € D + 4–5
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Švica 8,70 € 8,70 € 8,70 € 8,70 € D + 5
Država do 1 kg 1–2 kg 2–5 kg 5–10 kg Čas dostave
Združeno kraljestvo 5,00 € 5,70 € 8,00 € 11,40 € D + 5–6

15.3. Naročeno blago, za katero je bilo naročilo odposlano na delovni dan do konca delovnega časa, bo odposlano v naslednjih delovnih dneh, če so bili izbrani načini plačila prek aplikacije PayPal oziroma debetne ali kreditne kartice. Če je bilo izbrano plačilo po predračunu (bančni prenos), bo blago odposlano po prejetju sredstev na bančni račun družbe. Naročeno blago, za katero je bilo naročilo oddano na vikend ali praznik, bo odposlano na prvi naslednji delovni dan. Izdelki, za katere je daljše obdobje dobave izrecno navedeno na spletnem mestu, bodo dostavljeni v navedenem roku.

15.4. V primeru, da družba ne more odpremiti blaga v navedenem roku zaradi nepredvidljivih razlogov, družba stranko obvesti o novem roku dobave prek posredovanih kontaktnih podatkov.

15.5. V nobenem primeru družba ne bo odgovorna za nedobavo blaga iz razlogov, na katere ne more vplivati (npr. razlogi s strani dobavitelja, izvajalca storitev dostave itd.).

15.6. V primeru, da naročnik naročenega blaga ne prejme v dogovorjenem roku, mora stranka stopiti v stik z družbo in določiti dodatno obdobje za izpolnitev obveznosti. Če družba blaga ne dobavi ali v dodatnem roku ne izpolni svoje obveznosti, lahko stranka odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že plačanih zneskov za nakup blaga.

15.7. Družba v skladu z veljavno zakonodajo ni odgovorna za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile.

16. Sprejem blaga

16.1. Stranka je dolžna predmet pogodbe sprejeti najpozneje v 14 dneh po prejemu pisnega obvestila o prevzemu blaga s strani podjetja.

16.2. V primeru dobave blaga prek partnerskih ponudnikov storitev dostave je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji ponudnika storitev dostave.

17. Promocijske kode

17.1. Promocijska koda družbe ponuja številne prednosti pri nakupu izdelkov ali naročanju tečajev v spletni trgovini (manjša darila v času nakupa, popusti, itd). Promocijsko kodo lahko najdete v različnih oglasih, e-poštnih sporočilih podjetja in drugih medijih.

17.2. Veljavnost promocijske kode je časovno omejena; kodo je mogoče uporabiti le v časovnem obdobju, določenem za vsako kodo.

17.3. Uporabnik lahko kodo označi in potrdi v namenskem polju promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se posledična znižana vrednost (v primeru, da promocijska koda zagotavlja popust) samodejno odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora plačati razliko do celotne vrednosti naročila.

17.4. Znotraj enega postopka oddaje naročila se lahko naenkrat uporabi samo ena promocijska koda.

18. Pravice in obveznosti potrošnikov

18.1. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ima potrošnik pravico, da družbi sporoči, da odstopa od pogodbe v 14 dneh od prejema blaga, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop začne teči dan po datumu prejema blaga.

18.2. Potrošnik nima pravice odstopiti od pogodbe, če je odstranil pečat na kupljenem izdelku, ker izdelek zaradi higienskih razlogov ni primeren za vračilo v skladu s 5. odstavkom člena 43.č Zakona o varstvu potrošnikov.

18.3. Potrošnik mora svojo voljo za odstop od pogodbe sporočiti na e-poštni naslov prodajalca info@myboucle.com ali na kakršen koli drug način, ki ga omogoča družba. Potrošnikova volja za odstop mora biti jasno in nedvoumno navedena.

18.4. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik bodisi vrne prejeto blago bodisi ga pošlje na naslov družbe (Žabarjeva ulica 12, 1000 Ljubljana). V vsakem primeru je treba blago vrniti družbi najpozneje v 14 dneh po predložitvi obvestila o odstopu.

18.5. V primeru odstopa potrošnik nepoškodovano blago vrne družbi in v nespremenjeni količini, razen če je bilo blago uničeno, poškodovano, izgubljeno ali se je količina zmanjšala brez odgovornosti potrošnika. Blago je treba vrniti v originalni embalaži.

18.6. Če potrošnik ob odstopu zahteva vračilo kupnine, jo bo družba vrnila izključno na bančni račun potrošnika, ki ga mora potrošnik navesti v svoji zahtevi.

18.7. Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (ime in kontaktne podatke) ter priloži račun, ki ustreza naročilu. Družba povrne kupnino najpozneje v 14 dneh po prejemu vrnjenega blaga.

18.8. Edini strošek, ki ga potrošnik nosi glede odstopa od pogodbe, je strošek vračila blaga.

18.9. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust in potrošnik pozneje odstopi od pogodbe, se popust potrošniku dodeli z novo promocijsko kodo.

19. Odgovornost za napake na blagu

19.1. Glede napak veljajo določbe Direktive 2011/83/EU o pravicah potrošnikov.

19.2. Družba je odgovorna za napake, ki jih je blago imelo, ko je bilo tveganje za nenamerno uničenje ali škodo preneseno na stranko. Prenos tveganja na stranko običajno poteka v času prevzema blaga.

19.3. Stranka je dolžna pregledati predmet pogodbe in ugotoviti morebitne pomanjkljivosti ter jih čim prej zabeležiti. V nasprotnem primeru družba ne upošteva napak, ki niso skrite in ki so bile znane ali bi morale biti znane stranki v času pregleda predmeta pogodbe.

19.4. Stranka je dolžna družbo obvestiti o očitnih materialnih okvarah takoj po ustreznem pregledu in takoj po dejanskem odkritju skritih materialnih okvar, sicer družba ne odgovarja za takšne napake.

19.5. Stranka je dolžna družbo o okvari obvestiti v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita.

19.6. Družba je odgovorna za napake, ki se pojavijo v šestih mesecih od dobave blaga, in v primeru potrošniških pogodb v dveh letih od datuma dobave blaga.

19.7. Družba jamči, da v zvezi s predmetom pogodbe nobena tretja oseba nima lastninskih ali avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ki bi izključile, zmanjšale ali omejile pravice stranke. Družba jamči, da so te pravice zaščitene s pogodbami, ki jih ima družba s pogodbenimi partnerji.

19.8. Družba ne upošteva manjših ali nepomembnih napak. Splošni pogoji veljajo od 29. 12. 2020 do preklica oziroma do sprejetja novih splošnih pogojev družbe ARRATHI d.o.o.

Back To Top